Szkło z naniesioną powłoką  podczas procesu srebrzenia umożliwia odbijanie obrazów. Dodatkowo nanoszona powłoka jest zabezpieczona farbą.